welcome to @artwater

 

Techniky prodeje a managementu

"Nejdůležitější věcí na světě není kde jsme, ale kam směřujeme " Goethe

@rtwater vychovává dva typy odborníků prodeje:

Obchodní zástupce

Obchodní managery

Techniky k získání zákazníků

  Co je prodej ? Jak se stát hvězdou prodeje . Jedenáct metod jak uzavříd obchod . Perfektní obchodní jednání . Devět zlatých pravidel lidských vztahů...

Řízení prodeje (střední a vrcholový management)

  Sedum funkcí prodejních managerů . Jek učit , techniky učení . Jak dosahovat cílů . Lídr nebo šéf. Plánování a organizace . Jak motivovat vedením...


 

Doba trvání- Program je 16ti hodinový, rozdělený do čtyř modulů v průběhu dvou dní .

Místo- Ve Vaší firmě .

Cena       - US $1,750 každý program 

 

Poskytujeme i kurzy Moderního marketingu a Výběr pracovníků  .

Všechny kurzy vede Raúl Martí, , General Manager of @rtwater Consulting Spain.

Objednávejte prosím minimálně 14 dní předem .
Volné termíny naleznete
zde.

Poradenství | Prodejní servis | E-commerce | Web Design | Kontakt! | O nás

copyright to ©rtwater 2000. Všechny texty, grafika, HTML a veškerý obsah webové stránky je chráněn mezinárodním právem a nemůže být reprodukován ani v žádné formě distribuován bez jednoznačné autorizace od @rtwater